Decoriginals, ook voor (tijdelijke) afzetwanden en ruimtes